Kody odpowiedzi HTTP – Poznaj znaczenie kodów HTTP

Kody odpowiedzi HTTP Blob

Przeglądanie stron internetowych jest możliwe dzięki protokołowi HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Protokół i kody HTTP umożliwia komunikację między przeglądarką internetową a serwerem strony. W trakcie tej komunikacji serwer internetowy może przesłać do przeglądarki kod odpowiedzi HTTP, który informuje ją o stanie żądania. W tym artykule przedstawimy różne kody odpowiedzi HTTP, ich znaczenia oraz jak wpływają na działanie Twojej strony internetowej i SEO.

Rodzaje kodów odpowiedzi HTTP

Kody odpowiedzi HTTP są używane do informowania przeglądarek internetowych o stanie żądania, które zostało wysłane do serwera internetowego. Każdy kod składa się z trzech cyfr, które odpowiadają różnym kategoriom odpowiedzi.

HTTP 1xx – Informacyjne kody HTTP

Kody HTTP/1xx są wykorzystywane przez serwer do przekazywania informacji o postępie żądania do przeglądarki internetowej. Oznaczają one, że żądanie zostało odebrane i jest przetwarzane przez serwer. Przykładowe kody 1xx to:

 • 100 (Continue) – oznacza, że żądanie zostało zaakceptowane, ale przetwarzanie jest w toku, a przeglądarka powinna kontynuować wysyłanie danych.
 • 101 (Switching Protocols) – oznacza, że serwer zmienia protokół, który jest używany do przesyłania danych.

HTTP 2xx – Kody odpowiedzi HTTP dla sukcesu

Kody HTTP/2xx oznaczają, że żądanie zostało pomyślnie przetworzone przez serwer. Oznaczają one, że przeglądarka otrzymała oczekiwaną odpowiedź na swoje żądanie. Przykładowe kody 2xx to:

 • 200 (OK) – oznacza, że żądanie zostało pomyślnie przetworzone i serwer zwrócił odpowiedź.
 • 201 (Created) – oznacza, że serwer utworzył nowy zasób i przesłał informacje o tym do przeglądarki.
 • 204 (No Content) – oznacza, że serwer przetworzył żądanie, ale nie zwrócił żadnej zawartości.

HTTP 3xx – Kody odpowiedzi HTTP dla przekierowania

Kody HTTP/3xx oznaczają, że żądanie zostało przekierowane na inny adres URL. Oznacza to, że przeglądarka musi wysłać nowe żądanie, aby uzyskać dostęp do żądanego zasobu. Przykładowe kody 3xx to:

 • 301 (Moved Permanently) – oznacza, że żądany zasób został przeniesiony na nowy adres URL i będzie dostępny pod nowym adresem.
 • 302 (Found) – oznacza, że żądany zasób jest tymczasowo dostępny pod innym adresem URL.
 • 307 (Temporary Redirect) – oznacza, że żądany zasób jest tymczasowo dostępny pod innym adresem URL i przeglądarka powinna wysłać nowe żądanie.

HTTP 4xx – Kody odpowiedzi HTTP dla błędów klienta

Kody HTTP/4xx oznaczają, że serwer otrzymał żądanie, ale nie był w stanie go przetworzyć ze względu na błąd po stronie klienta, np. nieprawidłowe żądanie lub brak wymaganych danych. Przykładowe kody 4xx to:

 • 400 (Bad Request) – oznacza, że żądanie jest nieprawidłowe lub niekompletne.
 • 401 (Unauthorized) – oznacza, że klient nie ma dostępu do zasobu i musi podać prawidłowe dane uwierzytelniające.
 • 404 (Not Found) – oznacza, że żądany zasób nie został odnaleziony na serwerze.

HTTP 5xx – Kody odpowiedzi HTTP dla błędów serwera

Kody 5xx oznaczają, że serwer otrzymał żądanie, ale nie był w stanie go przetworzyć ze względu na błąd po stronie serwera, np. przeciążenie serwera. Przykładowe kody 5xx to:

 • 500 (Internal Server Error) – oznacza, że wystąpił nieoczekiwany błąd po stronie serwera i żądanie nie mogło zostać przetworzone.
 • 502 (Bad Gateway) – oznacza, że serwer, który działa jako pośrednik, otrzymał nieprawidłową odpowiedź od serwera docelowego.
 • 503 (Service Unavailable) – oznacza, że serwer jest chwilowo niedostępny i nie może przetwarzać żądań.

Klasy kodów odpowiedzi serwera 4xx oraz 5xx są to kody błędów HTTP. Klasa 4xx oznacza błąd po stronie użytkownika (np. zły link do strony), klasy 5xx oznaczają kody błędu serwera (problem serwera).

Najczęstsze kody odpowiedzi serwera

HTTP 200 – OK (wszystko działa)

Odpowiedź serwera HTTP 200 oznacza, że serwer pomyślnie przetworzył żądanie i zwrócił odpowiedź z żądanymi danymi. Jest to pozytywna odpowiedź i oznacza, że strona działa poprawnie i serwer zrealizował zapytanie. Kod 200 jest jednym z najczęściej występujących kodów odpowiedzi HTTP i oznacza, że żądanie zostało wykonane pomyślnie.

Przykład działającej strony internetowej z odpowiedzią HTTP 200 - OK.
Przykład działającej strony internetowej z odpowiedzią HTTP 200 – OK.

HTTP 301 – Przekierowanie trwałe (Permanent redirect)

Kod 301 oznacza, że żądany zasób został przeniesiony na stałe pod inny adres URL. W takim przypadku przeglądarka automatycznie przekierowuje użytkownika do nowego adresu URL. Kod 301 jest często stosowany w przypadku zmiany adresu strony internetowej lub przeniesienia zawartości strony na inny adres URL. Dzięki temu użytkownicy i wyszukiwarki internetowe będą miały aktualny adres strony.

Przykład strony zawierającej przekierowanie trwałe HTTP 301 na inny adres.
Przykład strony zawierającej przekierowanie trwałe HTTP 301 na inny adres.

HTTP 404 – Nie znaleziono (Page not found)

Kod 404 oznacza, że żądany zasób nie został odnaleziony na serwerze. Może to oznaczać, że użytkownik podał zły adres URL lub że zasób został usunięty lub przeniesiony na inny adres. Jest to najczęstszy kod odpowiedzi HTTP, jaki otrzymujemy, gdy odwiedzamy stronę, która nie istnieje.

Przykład niedziałającej strony z błędem HTTP 404.
Przykład niedziałającej strony z błędem HTTP 404.

HTTP 500 – Wewnętrzny błąd serwera (Internal Server Error)

Odpowiedź serwera HTTP/500 jest to kod błędu i oznacza, że serwer napotkał nieoczekiwany problem podczas przetwarzania żądania. W efekcie nie jest w stanie zwrócić poprawnej odpowiedzi.

Przyczyny błędu 500 mogą być różne, od błędu skryptu na serwerze po brak wymaganych zasobów systemowych. Dla użytkowników, którzy odwiedzają stronę, oznacza to zazwyczaj, że nie mogą uzyskać dostępu do żądanego zasobu lub funkcjonalności strony.

Błąd 500 jest jednym z najbardziej frustrujących błędów dla użytkowników, ponieważ sugeruje, że problem leży po stronie serwera i nie jest związany z działaniem ich urządzeń lub przeglądarek. Właściciele stron internetowych powinni działać szybko, aby rozwiązać problemy z błędem 500 i przywrócić poprawne działanie swoich stron.

Wpływ kodów odpowiedzi HTTP na SEO

Kody odpowiedzi HTTP odgrywają ważną rolę w SEO strony internetowej. Optymalizacja kodów odpowiedzi HTTP może wpłynąć na pozycje strony w wynikach wyszukiwania i ogólną wydajność witryny. Poniżej przedstawiam, jak różne kody HTTP wpływają na SEO:

 • Kody HTTP 200 – OK. Kody 200 są pozytywne dla SEO i wskazują, że strona działa poprawnie i użytkownik ma dostęp do żądanych zasobów. Jeśli serwer zwraca kod 200, to jest to dobry sygnał dla robotów wyszukiwarek i przyczynia się to do pozytywnej oceny strony.
 • Kody HTTP 301 – Przekierowanie trwałe. Kody 301 oznaczają, że strona została przeniesiona na inny adres URL i są one pozytywne dla SEO, ponieważ przekierowanie trwałe umożliwia przekierowanie ruchu i mocy linkowej z starej strony na nową. Ponadto przekierowanie pozwala uniknąć problemów związanych z duplikatem treści i jest pozytywnym sygnałem dla wyszukiwarek.
 • Kody HTTP 404 – Nie znaleziono. Kody 404 oznaczają, że strona lub żądany zasób nie został odnaleziony. Jeśli strona wyświetla kody 404 zbyt często, to może to mieć negatywny wpływ na SEO, ponieważ oznacza to, że strona ma problemy z indeksowaniem i wyszukiwanie nie może znaleźć istotnych zasobów.
 • Kody HTTP 500 – Błąd wewnętrzny serwera. Kody 500 wskazują, że serwer napotkał nieoczekiwany błąd podczas przetwarzania żądania. Co za tym idzie nie jest w stanie zwrócić poprawnej odpowiedzi. Te kody są negatywne dla SEO, ponieważ sugerują, że strona ma problemy z działaniem i użytkownik może nie być w stanie uzyskać dostępu do żądanych zasobów.

Podsumowując, kody odpowiedzi HTTP są ważnym czynnikiem wpływającym na SEO strony internetowej. Jest tak dlatego, że strony zwracające odpowiedź HTTP 4xx czy HTTP 5xx nie mają szans powodzenia w pozycjonowaniu strony internetowej, ponieważ będą one usuwane z indeksu. Podobnie strony zwracające kod błędu HTTP będą odrzucane w systemach reklamowych Google Ads czy Microsoft Advertising.

Właściciele stron powinni monitorować i optymalizować kody odpowiedzi HTTP, aby zapewnić poprawne działanie witryny i pozytywne oceny przez roboty wyszukiwarek. Co za tym idzie, należy eliminować liczbę wystąpień kodów 4xx oraz 5xx na naszej stronie internetowej. Co więcej, należy ograniczać liczbę przekierowań 3xx do niezbędnego minimum.

Wpływ błędów HTTP 4xx/5xx na doświadczenie użytkownika strony internetowej

Błędy HTTP 4xx oraz 5xx mogą negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkownika strony internetowej (UX). Dlatego poniżej przedstawiam, jakie mogą być konsekwencje tych błędów:

Błędy HTTP 4xx, takie jak 404 Not Found lub 403 Forbidden, powodują, że przeglądarka nie jest w stanie załadować żądanego zasobu. W rezultacie użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie, co może prowadzić do frustracji i niezadowolenia z doświadczenia użytkowania strony. Ponadto, częste występowanie błędów 4xx może wpłynąć negatywnie na postrzeganie strony przez użytkowników oraz wyszukiwarki, co może skutkować spadkiem ruchu na stronie i gorszym pozycjonowaniem.

Błędy HTTP 5xx, takie jak 500 Internal Server Error lub 503 Service Unavailable, oznaczają, że ​​serwer napotkał problem podczas przetwarzania żądania i nie jest w stanie zwrócić poprawnej odpowiedzi. Takie błędy mogą spowodować, że użytkownik otrzyma pusty ekran lub komunikat o błędzie, co z pewnością będzie źródłem frustracji i niezadowolenia. Ponadto, częste występowanie błędów 5xx może prowadzić do utraty zaufania użytkowników do strony. Na dodatek może wpłynąć negatywnie na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.

W przypadku wystąpienia błędów HTTP 4xx lub 5xx, ważne jest, aby jak najszybciej zidentyfikować przyczynę i naprawić problem. Dzięki temu możesz zapobiec negatywnym konsekwencjom dla doświadczeń użytkowników strony oraz poprawić jej pozycjonowanie.

Pozorny błąd HTTP/404

Pozorny błąd HTTP 404 to sytuacja, w której strona internetowa wydaje się działać prawidłowo, ale faktycznie jest uszkodzona lub niedostępna, a serwer wysyła nagłówek HTTP 200 OK zamiast 404 Not Found.

Taka sytuacja może wynikać z błędów w kodzie strony lub z nieprawidłowej konfiguracji serwera. W efekcie może to prowadzić do nieoczekiwanego zachowania strony lub wyświetlania nieaktualnych lub nieistniejących treści. Dlatego pozorny błąd HTTP 404 może wprowadzić użytkowników w błąd i negatywnie wpłynąć na ich doświadczenia na stronie internetowej.

Co więcej, pozorny błąd HTTP 404 może również mieć negatywny wpływ na SEO strony, ponieważ wyszukiwarki internetowe będą interpretować tę sytuację jako błąd. W efekcie mogą zacząć obniżać pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Aby uniknąć pozornych błędów HTTP 404, ważne jest, aby regularnie sprawdzać działanie strony i w razie potrzeby wprowadzać niezbędne poprawki w kodzie lub konfiguracji serwera. Dzięki temu można zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia na stronie oraz poprawić widoczność i pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Jak sprawdzić odpowiedź HTTP strony internetowej?

Możesz sprawdzić odpowiedź HTTP strony internetowej na kilka sposobów. Oto kilka z nich:

 • Wykorzystanie narzędzi deweloperskich przeglądarki: większość popularnych przeglądarek internetowych oferuje narzędzia deweloperskie, które pozwalają na wyświetlenie nagłówków HTTP, w tym kodu odpowiedzi. Aby to zrobić, należy otworzyć narzędzia deweloperskie (najczęściej przez naciśnięcie klawiszy F12 lub Ctrl+Shift+I), przejść na zakładkę „Network” lub „Sieć”, odświeżyć stronę i kliknąć na żądanie HTTP, aby wyświetlić szczegóły odpowiedzi serwera.
 • Użycie narzędzi online: istnieją również narzędzia online, które pozwalają na sprawdzenie kodu odpowiedzi HTTP strony internetowej, takie jak np. https://httpstatus.io/ Wystarczy wpisać adres strony i narzędzie pokaże kod odpowiedzi.
 • Skorzystanie z darmowych narzędzi Google Search Console lub Microsoft Bing Webmaster Tools.
 • Użycie linii poleceń: możesz również użyć linii poleceń i polecenia „curl -I „adres_strony”” (dla systemów Unix) lub „Invoke-WebRequest -Method Head -Uri „adres_strony”” (dla systemów Windows), aby wyświetlić nagłówki HTTP i kod odpowiedzi.
Kody odpowiedzi HTTP w Google Search Console.
Kody odpowiedzi HTTP w Google Search Console.

Dlaczego weryfikowanie kodu odpowiedzi HTTP strony internetowej jest ważne? Dlatego, że pozwala na szybkie zidentyfikowanie ewentualnych błędów lub problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na doświadczenia użytkowników oraz na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.

Lista wszystkich kodów odpowiedzi HTTP

1xx (Informacyjne):

 • 100 Kontynuuj (Continue)
 • 101 Przełącz protokoły (Switching Protocols)
 • 102 Przetwarzanie (Processing)
 • 103 Czasowo niedostępne (Early Hints)

2xx (Sukces):

 • 200 OK (OK)
 • 201 Utworzono (Created)
 • 202 Zaakceptowano (Accepted)
 • 203 Nieautorytatywne informacje (Non-Authoritative Information)
 • 204 Bez treści (No Content)
 • 205 Zresetowano zawartość (Reset Content)
 • 206 Częściowa zawartość (Partial Content)
 • 207 Multi-Status (Multi-Status)
 • 208 Już raportowano (Already Reported)
 • 226 IM użyte (IM Used)

3xx (Przekierowania):

 • 300 Wiele wyborów (Multiple Choices)
 • 301 Stałe przekierowanie (Moved Permanently)
 • 302 Tymczasowe przekierowanie (Found, Moved Temporarily, Redirect)
 • 303 Zobacz inne (See Other)
 • 304 Nie zmieniono (Not Modified)
 • 305 Użyj serwera proxy (Use Proxy)
 • 306 (nie używa się już) (Switch Proxy)
 • 307 Tymczasowe przekierowanie (Temporary Redirect)
 • 308 Stałe przekierowanie (Permanent Redirect)

4xx (Błędy klienta):

 • 400 Nieprawidłowe żądanie (Bad Request)
 • 401 Nieautoryzowany (Unauthorized)
 • 402 Wymagana płatność (Payment Required)
 • 403 Zabronione (Forbidden)
 • 404 Nie znaleziono (Not Found)
 • 405 Metoda niedozwolona (Method Not Allowed)
 • 406 Nie akceptowalne (Not Acceptable)
 • 407 Wymagana autoryzacja proxy (Proxy Authentication Required)
 • 408 Przekroczono czas żądania (Request Timeout)
 • 409 Konflikt (Conflict)
 • 410 Przepadło (Gone)
 • 411 Wymagana długość treści (Length Required)
 • 412 Nie spełnione warunki wstępne (Precondition Failed)
 • 413 Przekroczono limit rozmiaru żądania (Payload Too Large)
 • 414 Przekroczono limit URI (URI Too Long)
 • 415 Nieobsługiwany typ treści (Unsupported Media Type)
 • 416 Niezadowalający zakres (Range Not Satisfiable)
 • 417 Oczekiwanie niespełnione (Expectation Failed)
 • 418 Jestem czajnikiem (I’m a teapot)
 • 421 Zbyt wiele żądań (Misdirected Request)
 • 422 Niespełniony warunek (Unprocessable Entity)
 • 423 Zablokowane (Locked)
 • 424 Niepowiązana zależność (Failed Dependency)
 • 425 Niezbędna aktualizacja (Too Early)
 • 426 Przełączanie wymagane (Upgrade Required)
 • 428 Wymagane przekierowanie (Precondition Required)
 • 429 Przekroczono limit żądań (Too Many Requests)
 • 431 Przekroczono limit wielkości nagłówków (Request Header Fields Too Large)
 • 451 Niedostępne z powodów prawnych (Unavailable For Legal Reasons)

5xx (Błędy serwera):

 • 500 Wewnętrzny błąd serwera (Internal Server Error)
 • 501 Niezaimplementowane (Not Implemented)
 • 502 Błędna brama (Bad Gateway)
 • 503 Usługa niedostępna (Service Unavailable)
 • 504 Przekroczenie czasu bramy (Gateway Timeout)
 • 505 Nieobsługiwana wersja HTTP (HTTP Version Not Supported)

Dodatkowe źródła na temat statusu kodów HTTP

W tym artykule omówiliśmy różne kody odpowiedzi HTTP, ich znaczenia oraz jak wpływają na Twoją stronę internetową. Ponadto pokazaliśmy, jak te kody wpływają na SEO oraz doświadczenie użytkownika. Dlatego pamiętaj, że zrozumienie i śledzenie kodów odpowiedzi HTTP jest ważne dla zapewnienia, że Twoja strona internetowa działa sprawnie i oferuje najlepsze doświadczenie użytkownikom.

opublikowano: , ostatnia aktualizacja: