Brief Google Ads (AdWords)

Wypełnij poniższy brief kampanii reklamowej Google Ads, co pozwoli nam lepiej zrozumieć cele Państwa Firmy i przygotować dedykowaną ofertę. Jeżeli któreś z poniższych pytań jest niejasne, proszę je pominąć. Na przesłane briefy kampanii Google Ads odpowiadamy tego samego lub następnego dnia roboczego.

1. INFORMACJE O FIRMIE

2. CEL DO OSIĄGNIĘCIA:

3. PRODUKTY / USŁUGI:

4. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W INTERNECIE:

5. REKLAMA:

6. KLIENCI:

7. KONKURENCJA:

8. BUDŻET:

9. STRONA INTERNETOWA:

10. DODATKOWE UWAGI:

Dziękuje za poświęcony czas na wypełnienie briefu.