Brief Google Ads (AdWords)

Wypełnij poniższy brief kampanii reklamowej Google Ads, co pozwoli nam lepiej zrozumieć cele Państwa Firmy i przygotować dedykowaną ofertę. Jeżeli któreś z poniższych pytań jest niejasne, proszę je pominąć. Na przesłane briefy kampanii Google Ads odpowiadamy tego samego lub następnego dnia roboczego.

  1. INFORMACJE O FIRMIE

  2. CEL DO OSIĄGNIĘCIA:

  3. PRODUKTY / USŁUGI:

  4. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W INTERNECIE:

  5. REKLAMA:

  6. KLIENCI:

  7. KONKURENCJA:

  8. BUDŻET:

  9. STRONA INTERNETOWA:

  10. DODATKOWE UWAGI:

  Dziękuje za poświęcony czas na wypełnienie briefu.