Brief dotyczący reklamy Google AdWords

Dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą. Proszę o wypełnienie poniższego briefu, co pozwoli nam lepiej zrozumieć cele Państwa firmy i przygotować dedykowaną ofertę. Jeżeli któreś z poniższych pytań jest niejasne, proszę je pominąć.

1. INFORMACJE O FIRMIE

2. CEL DO OSIĄGNIĘCIA:

3. PRODUKTY / USŁUGI:

4. DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W INTERNECIE:

5. REKLAMA:

6. KLIENCI:

7. KONKURENCJA:

8. BUDŻET:

9. STRONA INTERNETOWA:

10. DODATKOWE UWAGI:

Dziękuje za poświęcony czas na wypełnienie briefu.