Weryfikacja tożsamości reklamodawcy w Google Ads

Blob

Google cały czas podnosi poziom bezpieczeństwa reklam wyświetlanych przez system Google Ads. Dlatego zdecydował się na początku tego roku na wprowadzenie nowego programu weryfikującego tożsamość reklamodawcy. Nowe zasady mają pozwolić odbiorcom poznać, jaka firma oferuje dany produkt lub usługę. Ma to za zadanie zwiększyć  transparentność reklam oraz podnieść świadomość przyszłych klientów. 

Dlatego jeżeli reklamujesz się przez Google Ads, możesz się spodziewać od Google wiadomości z prośbą o potwierdzenie swojej tożsamości. Jak wygląda sam proces weryfikacji, o co zostaniesz poproszony i co się stanie, jeśli tego nie zrobisz? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w tym artykule. 

Weryfikacja tożsamości reklamodawcy

Możesz zostać wybrany przez Google do weryfikacji tożsamości reklamodawcy, w szczególności, jeśli promujesz: produkty, towary, usługi (np. handel detaliczny, podróże), treści informacyjne, doradcze, edukacyjne (np. badania i statystyki, cele charytatywne albo społeczne) lub treści związane z branżami objętymi regulacjami (np. usługi finansowe, opieka zdrowotna, gry i hazard). 

W takim wypadku Google poprosi Cię o oficjalne potwierdzenie nazwy Twojej firmy lub imienia i nazwiska. Od momentu otrzymania informacji o rozpoczęciu procesu weryfikacji będziesz miał 30 dni, żeby przesłać wszystkie wymagane przez Google dokumenty. 

W przypadku nieprzesłania wymaganych dokumentów przez Google lub przedłużającej się weryfikacji Twoje konto Google Ads może zostać wstrzymane. Nie będziesz miał możliwości promowania swoich usług lub produktów. Dlatego najlepiej jak najszybciej dokonać weryfikacji swojego konta Google Ads.

Jak zweryfikować swoją tożsamość? 

W celu potwierdzenia swojej nazwy i adresu firmy będziesz musiał przesłać odpowiednie dokumenty. W zależności od prowadzonej działalności będzie to odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze (CEIDG). Oprócz przedstawienia dokumentów dotyczących siedziby oraz nazwy przedsiębiorstwa. Google poprosi również potwierdzenie tożsamości osoby fizycznej lub upoważnionego przedstawiciela firmy w kraju. W tym celu wystarczy przygotować skan dokumentu ze zdjęciem. Może to być prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, zezwolenie na pobyt lub wiza.

 

Wymagane dokumenty przesyła się za pośrednictwem konta Google Ads. Wystarczy w panelu wejść w zakładkę “narzędzia i ustawienia”, a następnie przejść do ustawień. Pojawi się tam informacja o potrzebie weryfikacji tożsamości. Po kliknięciu w “rozwiąż problem” wyskoczy okienko do przesłania wszystkich wymaganych dokumentów przez Google.

Czy przesłanie dokumentu z danymi osobowymi jest bezpieczne?

Dostarczenie skanu dowodu osobistego, może budzić wątpliwości. Z jakiego powodu? Otóż jeśli dokument wpadłby w niepowołane ręce, mogłoby to sprawić więcej szkody niż pożytku. Zamiast weryfikacji konta, moglibyśmy wkrótce dowiedzieć się na przykład o zobowiązaniu finansowym zaciągniętym na nasze nazwisko.

Polecamy zabezpieczenie skanu poprzez naniesienie na niego odręcznej notatki, np. „Do celów weryfikacji konta Google Ads” z datą wykonania skanu. Dzięki temu dbamy o bezpieczeństwo naszych danych i zmniejszamy prawdopodobieństwo wykorzystania ich w nieodpowiednich celach.

 

Po udanym  zakończeniu weryfikacji Twoje konto Google Ads będzie wyświetlać reklamy zgodne z obecnymi zasadami Google Ads. W Twoich reklamach po kliknięciu “Dlaczego ta reklama” pojawi się Twoje imię i nazwisko lub nazwa oraz lokalizacja. Jeśli chcesz, żeby Twoje kampanie tworzyła i prowadziła doświadczona osoba, warto powierzyć działania sprawdzonej agencji Google Ads.

 

Opublikowano w Blog Google Ads: , aktualizacja: