Metoda SMART – marketing oparty na realizacji celu

metoda SMART Blob

Kręci Cię SMART marketing? A może na razie chcesz dowiedzieć się, jakie możliwości daje Ci branża marketingowa i szukasz korzystnych rozwiązań? Metoda SMART oparta jest o wyznaczanie celów, których realizacja jest kluczowa dla osiągnięcia konkretnego rezultatu. Poznaj bliżej tę technikę i dowiedz się, jak korzystnie cele SMART wpływają na biznes.

Czym jest metoda SMART?

Metoda SMART to narzędzie strategiczne używane do tworzenia celów biznesowych. Jest stosowana, by w przemyślany sposób wyznaczyć cele oraz sposób realizacji strategii czy projektu.

SMART to skrót od angielskich słów i odnosi się do tego, jaki powinien być założony cel:

 • Specific – czyli konkretny. Cel powinien być jak najbardziej precyzyjnie określony i jasny. Oznacza to unikanie ogólników i umożliwienie wszystkim osobom zaangażowanym w projekt zrozumienie jego założeń. Dzięki temu unikasz nieoczekiwanych działań niezgodnych z planem.
 • Measurable – czyli mierzalny. Cel powinien być możliwy do zmierzenia. Oznacza to wyznaczenie konkretnych wskaźników lub metryk, które pozwolą ocenić stopień osiągnięcia celu. Mierzalny cel pozwala na monitorowanie postępów i ocenę efektywności podejmowanych działań.
 • Achievable – czyli osiągalny. Innymi słowy – mierz siły na zamiary, nie porywaj się z motyką na słońce i inne ludowe mądrości. Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia w określonym czasie i przy dostępnych zasobach. Ważne jest uwzględnienie obecnych warunków, umiejętności i zasobów potrzebnych do osiągnięcia celu. Dzięki temu unikasz frustracji związanej z niepowodzeniem, które wynika ze złego obliczenia możliwości.
 • Relevant – czyli relewantny, realny. Cel powinien być zgodny z celami ogólnymi organizacji lub projektu. Oznacza to, że osiągnięcie tego celu będzie miało istotny wpływ na realizację większej strategii lub misji. Realistyczny cel jest związany z aktualnymi potrzebami i priorytetami organizacji oraz ma sens w kontekście jej długoterminowych celów.
 • Time-bound – czyli określony w czasie. Cel powinien mieć jasno określony termin wykonania lub osiągnięcia. Terminowy cel zapewnia wyraźny punkt odniesienia oraz motywuje do działań i podejmowania wysiłku w celu jego osiągnięcia. Wiadomo, że deadline ma moc i działa na wiele osób – być może także tych zaangażowanych w Twój projekt. 🙂
cele metody SMART

Metoda SMART a działania marketingowe

Metody SMART są przydatne do właściwego formułowania celów marketingowych. Dlatego też widzimy się tutaj, na blogu agencji Redseo, w artykule o tych strategiach.

Prowadząc biznes online, na pewno masz swoją wizję rozwoju i sformułowane ambitne cele. Nic dziwnego, tak powinno być. Zaczynasz od podstaw, ale stopniowo pniesz się w górę i chcesz dotrzeć do jakiegoś celu dzięki swojej firmie.

Czasem jednak zatracamy się w marzeniach, zapominając o rzeczywistości. A metoda SMART nazywa się tak również dlatego, że każe Ci bystro spojrzeć na możliwości w danym momencie. Można więc powiedzieć, że gdy akurat w głowie liczysz miliony zarobione w ciągu sześciu miesięcy na swoim dopiero raczkującym biznesie, wtedy pojawia się SMART, czyli niszczyciel dobrej zabawy (i uśmiechów dzieci, jak mówią internetowe memy).

Metoda SMART jest bardzo przydatna w działaniach marketingowych, bo każe zejść na ziemię i realistycznie spojrzeć na swój biznes, jego możliwości (w danej chwili) oraz czas na ich wykonanie.

Cele SMART sprawdzają się świetnie w celu osiągnięcia konkretnego rezultatu w:

Niemalże w duecie z celami SMART występują KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności. Jak wskazaliśmy w jednym z artykułów, cele KPI możesz stworzyć właśnie dzięki metodzie SMART.

Przejdźmy do wskazówek dotyczących właściwego sformułowania mierzalnych celów SMART.

Przykłady, jak wyznaczać cele SMART

Załóżmy, że chcesz osiągnąć określony cel w zakresie reklamy Google Ads. Zasada SMART wymaga, aby schematycznie podejść do wyznaczenia celu, a więc możesz zacząć od tego, co chcesz osiągnąć.

Może to brzmieć jak nieprzyjemne ograniczenie. Jednak w procesie zarządzania projektami osiągnięcie wyznaczonych celów w dużej mierze zależy od tego, jak bardzo będzie on skonkretyzowany. Ma to szczególne znaczenie szczególnie, gdy bierze w nim udział cały zespół osób

Sprawdźmy, jaki może być przykład celu SMART w marketingu. Weźmy pod lupę przypadek sklepu internetowego, który chce uruchomić reklamy Google Ads i wykorzystać je, by osiągnąć cel biznesowy. Podpowiadam, Google Ads to świetny sposób na zwiększenie ruchu i osiągnięcie celu.

Pamiętaj, że Twój cel musi być specific, czyli konkretny. Może to być na przykład „zwiększenie sprzedaży w sklepie dzięki reklamie o 30%”. Taki cel jest konkretny, bo wskazuje na jakąś wartość, jaką chcesz zaobserwować.

Błędny byłby zbyt ogólnie sformułowany cel, jak „zwiększenie sprzedaży na stronie”. Taki cel nic nam nie mówi. To znaczy – mówi, że sprzedaż ma być zwiększona, ale nie wiadomo, o ile, a więc nie będzie wiadomo, kiedy i czy został osiągnięty.

Cel musi być też mierzalny (measurable). Cel określony jako „30% zwiększenie sprzedaży” jest mierzalny, bo umożliwiają to narzędzia analityczne wykorzystywane podczas realizacji kampanii.

Określony cel musi też być osiągalny, czyli zakładamy, że 30% wzrost jest możliwy do osiągnięcia. Rzucanie się na głęboką wodę, czyli na przykład określenie, że chcesz zwiększyć sprzedaż o 110%, może uniemożliwić realizację celu.

Aby cel mógł zostać osiągnięty, powinien być relevant, czyli realistyczny, a więc zgodny z misją firmy. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, zwiększenie sprzedaży jest jak najbardziej w zgodzie z założeniem biznesu.

No i oczywiście wisienka na torcie, czyli cel musi być timely-defined, a więc określony w czasie. Termin realizacji celu pozwala zweryfikować, czy założenia zostały osiągnięte. Zwiększa też motywację zespołu projektowego lub osoby prowadzącej kampanie.

Dlatego pełne określenie celu mogłoby brzmieć: „zwiększenie sprzedaży w sklepie dzięki reklamie o 30% w dwa miesiące”. Zawierają się w nim wszystkie założenia SMART, czyli skonkretyzowany cel sprzedażowy, mierzalna wartość, zgodność z misją firmy, osiągalny wynik i czas realizacji celów.

Po co Ci wyznaczanie celów SMART?

Do czego służy metoda SMART? Po co Ci pilne tworzenie schematycznych strategii celów?

 1. Marketerzy i przedsiębiorcy wykorzystują metodę SMART, by wyznaczać jasne i realne do wykonania cele. Takie założenia mają szansę na pozytywną realizację, a więc także na terminowe i zwieńczone sukcesem zakończenie projektu.
 2. Dzięki określeniu wartości, np. procentowej lub kwotowej, swojego celu, możesz mierzyć postępy i efektywność działań.
 3. Określenie konkretnego celu do osiągnięcia w określonym czasie to prosty sposób na zwiększenie motywacji osób zaangażowanych w dany projekt.
 4. Sprecyzowany cel pozwala uniknąć niejasności czy przepalania budżetu na nieodpowiednie działania. Innymi słowy, zastosowanie metody SMART pozwala na lepsze zarządzanie zasobami.
 5. Dokładne opracowanie strategii dzięki celom SMART umożliwia skuteczniejszą realizację założeń oraz szybszą reakcję na ewentualne trudności. Zaletą wykorzystywania celów SMART jest między innymi przemyślane, ale jednocześnie elastyczne podejście do pracy nad projektem. Jeśli coś nie wychodzi – wiemy, od czego wyszliśmy i do czego dążymy. Mając taką bazę, łatwiej dokonujemy korekt, bo nie błądzimy po omacku.

Takie zmiany uwzględnia metoda SMARTER, z dodatkowym E (evaluated – ocenialny) i R (readjust – podlegający regulacji), która zakłada, że cel powinien mieć możliwość elastycznego modyfikowania.

6. Im bardziej dany cel jest precyzyjny i realistyczny, tym bardziej prawdopodobne, że podjęte działania zakończą się sukcesem.

Narzędzia do realizacji celów metodą SMART

Cel SMART znacznie łatwiej realizować, mając ku temu odpowiednie zaplecze. Takim zapleczem mogą być narzędzia do zarządzania projektami.

Dobrym rozwiązaniem są takie programy, jak:

 • Asana
 • Trello

Możesz w nich wygodnie utworzyć karty z zadaniami do wykonania, przydzielić poszczególne zadania osobom i – wykorzystując dostępne możliwości – wskazywać na zaawansowanie prac.

Każdy członek zespołu zaangażowany w projekt, ma dostęp do wszystkich niezbędnych informacji, widzi przebieg prac, może wymieniać się uwagami, zadać pytanie. Dzięki umieszczeniu celów SMART w wirtualnym środowisku pracy zespołowej, możliwa jest sprawna ich realizacja.

Podsumowanie

Myślę, że przedstawiłam specyfikę metody SMART wyczerpująco i dostarczyłam Ci informacji, jak wykorzystać ją w marketingu internetowym. Dzięki metodzie SMART łatwiej wyznaczać cele, jakie chcemy osiągnąć, bo schemat strategii nakazuje realistyczne podejście do tematu.

Nawiązując współpracę z Redseo, np. w zakresie reklam Google Ads, Microsoft Ads lub pozycjonowania sklepu internetowego, uzgodnisz cele z przydzielonym opiekunem, co przybliży Cię do oczekiwanego rezultatu. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy dla Ciebie ofertę.

Opublikowano w Blog Marketing internetowy: , aktualizacja: